ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Corporate social responsibility

Corporate social responsibility

Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://erscharter.eu/

Corporate social responsibility (CSR) embraces corporate issues such as occupational safety and health. This leaflet shows examples of activities taken by some of our signatories.

Εγγραφή στο RSS - Corporate social responsibility