ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Defensive Driving

Defensive Driving

The objective of this Course is to provide our drivers with tools to "read" the traffic conditions ahead of them. They can therefore learn to avoid risky situations that they might encounter every day. The course's motto is "Drive like a protagonist and no longer like a passenger”. It will be easier to react to the conduct of the other drivers on the road.

Εγγραφή στο RSS - Defensive Driving