ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
ERS Charter Workshop

ERS Charter Workshop

8. Φεβρουάριος 2016
Hotel Bloom, rue Royale 250 – 1210
Belgium
11. Δεκέμβριος 2015
Scuola Superiore di Polizia, Sala Vincenzo Parisi
Italy
22. Ιούνιος 2015
The Parliament of the Czech Republic
Czech Republic
Εγγραφή στο RSS - ERS Charter Workshop