ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
motos

motos

Jornada Miércoles 3 de abril.
Estuvimos en el barrio de la Macarena en el Colegio Sagrada Familia, junto con la Policía Local.
Nuestros amigos moteros no pudieron acceder porque el colegio es inaccesible para las máquinas.
De todas formas la charla volvió a ser un éxito y gustó mucho a los 25 alumnos de 4° de ESO. concienciación e información en

Participación en la Feria de la motocicleta en la isla de Gran Canaria. Se fomentará el USO RESPONSABLE DE LA MOTO

31. Μάιος 2014
Marina real Juan Carlos I
Spain
Εγγραφή στο RSS - motos