ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
the Netherlands

the Netherlands

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Vanaf Q3 2011 is leverbaar een online tool voor verkeerseducatie voor schoolgaande kinderen van 11 t/m 16 jaar. De moeilijk te bereiken doelgroep is enthousiast over het Vet Veilig platform waar zij met interactieve trainingen midden in de verhaallijn zitten en kennis maken met jonge acteurs.

/file/vet-veilig-verkeersveiligheid-groep-nederland_elVet Veilig - Verkeersveiligheid Groep Nederland

10. Φεβρουάριος 2014
Verkeerseducatie Centrum VEC
The Netherlands
Εγγραφή στο RSS - the Netherlands