ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
road safety video

road safety video

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Campagna sulla Sicurezza Stradale promossa da Life Onlus. Patrocinata dalla Città di Torino, dal Centro Studi Europeo Sicurezza Stradale, Associazione Europea Familiari Vittime della Strada Onlus e ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale). Progetto aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

/file/fabio-de-vincente-lunica-cosa-che-so-campagna-sicurezza-stradale-2013_elFabio De Vincente - L'unica cosa che so (Campagna Sicurezza Stradale 2013)

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Interesting road safety commercial about drink driving 

/file/think-road-safety-commercial_elThink! Road Safety Commercial

Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://www.sicurstrada.it/

Otto cartoni animati sulla sicurezza stradale per evidenziare le principali situazioni di rischio generate da comportamenti sbagliati alla guida. Otto storie di ordinaria insicurezza raccontate con un mezzo, il cartone animato, che diverte, ma che fa riflettere e sollecita a rispettare le regole al volante e sulla strada.
"Sicurstory" è il frutto di un progetto sulla sicurezza stradale promosso dalla Fondazione Unipolis/Sicurstrada per accrescere l'attenzione verso il tema della sicurezza su strada. La realizzazione dei cartoni animati è frutto di un concorso realizzato nel 2010 rivolto ai dipendenti, agli agenti e al personale delle agenzie delle Società del Gruppo Unipol. Il progetto si è sviluppato come concorso letterario finalizzato a riflettere e far riflettere sulla sicurezza stradale: le otto storie selezionate, sono state utilizzate per la realizzazione di cartoni animati volti a promuovere comportamenti virtuosi alla guida. All'iniziativa ha collaborato Giordano Biserni, presidente di ASAPS -- Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. 

/file/sicurstory-episodio-1-velocit%C3%A0-eccessiva_elSicurstory - Episodio 1 - Velocità eccessiva

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

 Warning Young Drivers about the dangers of peer pressure, this micro budget short film forms a small part of the Drive SMART initiative by Surrey County Council.

Directed by Phil Tune

Produced by Lyall Jones

/file/road-safety-campaign-film-hd-teen-anti-speeding-uk_elRoad Safety Campaign Film HD - teen-anti speeding UK

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Ινστιτουτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς"

/file/%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AC%CF%82_elΙνστιτουτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς"

Εγγραφή στο RSS - road safety video