ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
UK

UK

5. Απρίλιος 2014 εώς 6. Απρίλιος 2014
St John's Hotel
United Kingdom
Published on  
29. Ιανουάριος 2014

 Warning Young Drivers about the dangers of peer pressure, this micro budget short film forms a small part of the Drive SMART initiative by Surrey County Council.

Directed by Phil Tune

Produced by Lyall Jones

/file/road-safety-campaign-film-hd-teen-anti-speeding-uk_elRoad Safety Campaign Film HD - teen-anti speeding UK

Εγγραφή στο RSS - UK