ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
vulnerable road users

vulnerable road users

Published on  
28. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://www.rsa.ie/

Sharing the Road with Cyclists

Cyclists are entitled to road space as much as cars, vans, goods vehicles or indeed any other vehicle on the road. This commercial aims to educate drivers on sharing the roads safely with cyclists, and motorists' responsibility to cyclists as vulnerable road users.

 - Road Safety Authority Ireland - 

/file/sharing-road-cyclists-road-safety-authority-ireland_elSharing the Road with Cyclists - Road Safety Authority Ireland

Εγγραφή στο RSS - vulnerable road users