LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
12–14-vuotiaat esimurrosikäiset

12–14-vuotiaat esimurrosikäiset

In cooperation with WORD (Voivodeship Training Centre For Drivers) at the school feast our teachers organised a feast counter with alcogoggles and narcogoggles (goggles simulating a state of alcohol or drug intoxication). Children and adults could try them out and see the way the person in an inebriated state see the world. The aim of the campaign was to raise awareness of hazardousness that can be prompted by an inebriated road user. To make the roads safer our school keeps building awareness among pupils.

Entrevista en el programa Tiempo de Alisios de Radio Autonomica Canaria

19. maaliskuu 2016
1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
Greece
15. maaliskuu 2016
The Hall, St. Nicholas College Middle School, Rabat.
Malta

Road Safety Education Network 20 schools reunited fighting for the reduction of mortality in road incidents.

El pasado 25 de febrero, coincidiendo con actividades entorno al Día de Andalucía tuvo lugar un acuerdo de colaboración entre Caparrós Nature S.L. y la Asociación de Madres y Padres “Urci” del Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Millares, sito en Paseo de la Caridad de Almería. Después de un desayuno saludable a base de aceite y tomates ofrecidos por la empresa se distribuyeron cómics elaborados por Caparrós Nature dentro de nuestro Plan de Seguridad Vial, donde a través de un tomate como protagonista se alerta a los alumnos de los peligros de la conducción y el uso del móvil.

Se ha elaborado un cómic infantil para concienciar a los niños y padres del peligro que puede ocasionar una distracción con el teléfono movil en el coche.

Škola Đuro Ester, Koprivnica  bila je domaćin 23. Županijskog natjecanja iz geografije. Na natjecanju su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih  škola, a natjecanje je održano 29. veljače 2016.
Učenici pripadnici Školske prometne jedinice bili su od velike pomoći.
Pratili su učenike iz cijele županije u razgled gradu Koprivnici, te upoznavanju sa znamenitostima grada i prehrambenog muzeja Podravka. 

Ci occupiamo di divulgare la Guida Difensiva basata sul metodo Statunitense Smith System. Aiutiamo le grandi aziende a formare e rendere sicuro il loro personale viaggiante. Inoltre ci occupiamo di divulgare l'educazione stradale nelle scuole agli studenti ed ai futuri utenti della strada.

29. helmikuu 2016 - 30. huhtikuu 2016
Spain

Już po raz trzeci w naszej szkole w godzinach popołudniowych odbyła się Środowiskowa Wieczornica Seniora z okazji Dnia Babci i Dziadka pod hasłem: ,,Babciu, Dziadku, bądźcie widoczni na drodze”.

18. helmikuu 2016 - 10. joulukuu 2016
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Greece

Durant el mes de gener i principis de febrer, Educació viària, amb la col·laboració de diferents escoles i entitats comunitàries, ha executat una campanya per prevenir el creepware entre la canalla i les estafes informàtiques entre la gent gran, sense oblidar-se'n de la preocupant extensió de la síndrome de la costurera, que ens pot afectar a tots i totes però que, en aquest cas, s'ha treballat específicament amb els majors. El creepware es refereix als programes maliciosos que capturen la teva càmera i l'esclavitzen per observar-te i gravar-te.

11. helmikuu 2016 - 10. toukokuu 2016
Cyprus

DESCRIPTION: Touching the soul of the audience, it is an initiative that takes the listener to think deeply about the consequences a single unresponsible persone could inflict on so many others. AIM: Point out and make the audience FEEL the importance of the individual responsibility of each and every single citizen in road safety in order to prevent traffic accidents and their devastating fisical and most of all psychological consequences for the victims and the guilty, especially their belvoed ones “left behind”.

Učenici nakon što su usvojili osnovna pravila i propise važne za sigurno sudjelovanje u prometu te izradili maketu raskrižja istu su dopunili s prometnim znakovima izrađenima od kartona i kolaž papira. Maketu i izrađene prometne znakove koristili su u prezentaciji svog projekta kod učenika drugog razreda. Informirali su učenike o pravilnom prelasku kolnika, kretanju samostalno i u grupi, obaveznom korištenju obilježenog pješačkog prijelaza za prelazak kolnika, o podjeli prometnih znakova i njihovom značenju.

En el colegio Montserrat hemos formado un grupo de trabajo compuesto por los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, asociaciones de familias, equipo directivo y vecinos). La primera actividad de nuestro heterogéneo grupo de trabajo, fue la planificación y construcción de un parking de bicicletas dentro de las instalaciones del colegio, que finalmente se inauguró en junio del 2012 y que cambio, en muchos sentidos, nuestra percepción de los problemas y sus posibles soluciones.

Concursul de educatie rutierea ,, Memorialul Matei Virgil,, Suncuius, Bihor are ca scop asimilarea cunostiintelor de educatie rutiera si formarea unui comportament responsabil in trafic pentru prevenirea accidentelor de circulatie, perfectionarea unor deprinderi de comportare civilizata pe strada , adoptarea unei conduite preventive pentru diminiuare numarului de accidente rutiere in care sunt impilicati elevii si adultii.

El Ayuntamiento de San Fulgencio ha convocado recientemente el primer concurso de habilidades con el tractor. Se trata de un evento donde varios participantes demostraron su destreza al volante, entre las que se incluyen aspectos relacionados con la seguridad vial, conducción segura y eficiente. Dos empleados de nuestra empresa AGROPACO ganaron el certamen.

01.09.2015r. podczas uroczystości Ślubowania Pierwszoklasistów- 56 uczniów klas I otrzymało worki odblaskowe z rąk przewodniczącej Rady Rodziców pani Justyny Antczak. Pan Wójt Gminy Piątek wraz z przewodniczącą Rady Rodziców i dyrektorem szkoły wręczyli upominki w związku z PASOWANIEM PIERWSZOKLASISTÓW. 15 września 2015r. odbyło się spotkanie z kierownikiem Rewiru Dzielnicowego KPP w Piątku pt. „Bezpieczna droga do i ze szkoły. Odblaskowe Pierwszaki”. Wraz z końcem wakacji do szkoły wrócili również policjanci.

The project is being carried out from 1st September 2015 to 30th May 2016 and it has been partially funded by the Road Safety Partnership whose role is to work for the improvement of road safety and decreasing the number of road crash victims in Poland. The members are the representatives of three sectors of public life – business, government and non-governmental organizations. They work together and contribute to decreasing the number of casualties on Polish roads.

For a few years the School Safety Club has organized a competition called “Win Your Life”. It is held every month and it concerns the promotion of road safety. Each month the subject matter of the competition varies. The last one was to write a rhyme or a poem that could encourage children to use car safety seats until they are 150 cm tall. The prize for the best rhyme or poem was a cycle helmet.

The students from the middle school were involved in an essay-writing contest. The theme of the essay was "Road safety". This competition was the result of our school's collaboration with The Romanian Association for Promoting Road Safety and Education. The winners of the competition received books and the possibility of sitting a Cambridge English exam. The certificates received by the winners can be seen in the attachment.

Elever på 8. årgang, der også fungerer som skolepatrulje, var med til at kortlægge skolens elevers cykelvaner og identificere udfordringer i forbindelse hermed. De påtog sig opgaven med dels at motivere de yngre skolebørn og deres forældre til at cykle til og fra skole, og dels at komme med forslag til at gøre skolevejen mere sikker for de bløde trafikanter. De afholdt således en kampagne og en event, med slogan, uddeling af egenproducerede nøgleringe og konkurrencer der skulle få flere til at cykle til skole. Eleverne udviklede en cykeltræningsbane, hvor 8.

Hemos sido invitados por la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria para dar una charla en su sede el próximo viernes. Como siempre facilitaremos un punto de encuentro con la Seguridad Vial enfocada a toda la familia. Esta charla estará adaptada a la realidad de las personas sordas y será traducida por un interprete de lengua de signos.

Svakodnevno se susrećemo sa stradavanjem mladih u prometu, bilo kao pješaci, vozači bicikla, mopeda, suvozači u automobilu.
Kako smanjiti stradavanje u prometu pitanje je kojim se stalno bavimo. Jedino efikasno rješenje je preventivno djelovati od malih nogu. Baš na taj način se i djeluje u našem gradu Koprivnici. U vrtićima se djeca i roditelji educiraju kako na siguran način sudjelovati u prometu, bilo kao pješaci, suvozači u automobilu ili vozači bicikla.

Aktivně spolupracujeme s Muzeem policie, zúčastňujeme se akcí, pořádaných tímto muzeem, jako je Den dětí, Černé divadlo apod. Od prvních až třetích tříd navštěvují děti divadelní představení Pohádkový semafor a čtvrté a páte třídy Kolo tety Berty a představení Šikana.

Vedeme kroužek Mladých dopravních znalců. S nejlepšími žáky se zúčastňujeme soutěží "Dopravní soutěž mladých cyklistů". V loňském roce jsme vyhráli i v oblastním a krajském kole a tím jsme se dostali až do celostátního finále.

Sivut

Tilaa syöte RSS - 12–14-vuotiaat esimurrosikäiset