TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
Europeiska trafiksäkerhetsstadgan
12−14 − Yngre tonåringar

12−14 − Yngre tonåringar

Στα πλαίσια της προσπάθειας για εφαρμογή δράσεων οδικής ασφάλειας στο σχολείο μας, έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη τα πιο κάτω: 1. Διάλεξη από την αστυνομία σε όλο το σχολείο. 2. Κατασκευή πανό από την καθηγήτρια της Τέχνης, Μαλβίνα Μίτλεττον, το οποίο αναρτήθηκε στην κεντρική αυλή του σχολείου 3. Δημιουργία αφισών, οι οποίες αναρτήθηκαν στην αίθουσα Οικιακής Οικονομίας, στην αυλή και στο περιοδικό του σχολείου. 4. Δημιουργία παραμυθιού, το οποίο αναρτήθηκε στο Facebook και στην ιστοσελίδα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Reaction. 5.

2. november 2015 till 6. november 2015
The Grammar School
Cyprus

La Policía quiere que la ciudadanía disfrute al máximo de su movilidad. Los artefactos de movilidad personal son, en este sentido, magníficas opciones. Y estupendos regalos navideños!... Pero todo en la vía pública tiene sus limitaciones, marcadas en mayúscula con la palabra SEGURIDAD y el adjetivo CÍVICA. El folleto que ha preparado Educación Vial pretende concienciar a todo el mundo al respecto, vertiendo normas, consejos, confidencias... para circular con la misma libertad que debemos reconocer a quienes nos rodean.

20. oktober 2015 till 31. december 2015
Baloži Secondary school
Latvia
22. november 2015
Biblioteca de Roquetas de Mar
Spain
7. september 2015 till 20. september 2017
Škola Kavčí hory
Czech Republic

El sábado 14 de noviembre hemos colaborado activamente en los actos organizados por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Asuntos Sociales, Familia y Políticas de Igualdad con motivo del Día Mundial sin Alcohol 2015.

Don't risk it on the roads is a road safety campaign set up by the student council after one of our students was hit by a motorbike whilst crossing the road by our school. His injuries were so serious he was air lifted to a London hospital for specialist treatment. The student council immediately decided it was time to campaign to the local council and point out the dangers faced by all who used the road on a daily basis. They were committed to making the roads in their local area safer for all who used them.

Educació viària virtual. Com circular per les vies d'internet preservant, en aquest cas, la pròpia imatge. Què hi té protecció jurídica i què no. Què fer en cas de patir un atac contra la intimitat. Quan, on i com denunciar-ho. Com evitar lesionar els drets d'altres...

En Aesleme (Asociación para el estudio de la lesión medular espinal) nos dedicamos a la prevención de aquellos accidentes que provocan lesiones medulares y cerebrales, así como a la sensibilización social, no sólo para disminuir la cifra de fallecidos y heridos, sino también para transmitir, a la población, los problemas –sociales, psicológicos y físicos- a los que se enfrentan las personas discapacitadas después de un accidente. Por ello, damos apoyo psicológico y jurídico gratuito e intervenimos en los proyectos de integración social (empleo, accesibilidad universal, etc.)

12. oktober 2015 till 10. juni 2016
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε.
Greece

Programa anual en materia de seguridad vial. Este plan de acción tiene como objetivo complementar socialmente nuestra misión principal (Inspección técnica de vehículos). Nuestros objetivos son: -Potenciar la FORMACIÓN, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN en materia de Seguridad Vial para lograr una sociedad más segura y saludable. -Fomentar la responsabilidad ciudadana y unos valores cívicos comprometidos y solidarios. -Disminuir la accidentabilidad vial en la sociedad.

24. september 2015 till 25. september 2015
Παραλιακό Πάρκο Λουτρακίου Κορινθίας
Greece

Els canvis entren en vigor el proper 1 d'octubre de 2015. La Campanya arribarà a pares i mares a través de les AMPA d'educació infantil, primària i secundària. Directament als menuts mitjançant els centres escolars de primària i secundària. També a mares i pares de la canalla inscrita en les escoles bressol. Així com als grups de defensa de les persones més vulnerables en el món de la circulació viària. A nivell professional, també hi haurà incidència sobre col·lectius d'interès (policia, transportistes, etc.).

WE ARE PARTICIPATING IN 7TH EARTH PRODUCTS OF MEGARA EXHIBITION
28. augusti 2015 till 31. augusti 2015
pefkakia megaron
Greece
2. oktober 2015 till 4. oktober 2015
Recinto Ferial Velez-Málaga
Spain

El projecte és una instrucció directiva vinculant.

El document prioritza 2 grups de màxim risc viari, 1 d'elevat risc i 10 més d'interès preventiu.

El Pla parteix de la realitat socio-demogràfica i dels nivells d'accidentalitat de Sant Boi durant 2014, assenyalat com a any base a efectes analítics.

La filosofia respon a la fórmula de la VISIÓ ZERO: zero grups de risc o d'interès sense cobertura educativa i informativa. Zero factors de risc sense cobertura curricular o temàtica.

El Instituto Universitario de Medicina Telemática -IUMET- es un Centro de Reconocimiento Investigador que gestiona múltiples líneas de investigación en materia de Seguridad Vial en colaboración con el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València, mediante un convenio de asesoramiento científico-técnico; y desde donde se llevan a cabo numerosas acciones de sensibilización y de concienciación en materia de Seguridad Vial.

3. juli 2015
VAREA BEACH - MEGARA GREECE
Greece
14. april 2015 till 4. juni 2015
Asalsido Down Almería
Spain

Innovative Method for Passive and Active Training of Road Users

21. maj 2015
Online webinar
European Countries

Progetto per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Más de mil escolares de Educación Primaria y Secundaria han participado en este concurso de dibujo Infantil de Seguridad Vial. El acto de clausura del Programa de Educación Vial “Puente Genil Educa”, congregó en la biblioteca municipal “Ricardo Molina” a más de doscientas personas para ver la exposición de los sesenta y un dibujos ganadores y la entrega de premios a los niños y niñas ganadores.

2. februari 2013 till 1. januari 2014
Scuola media Giorgione
Italy

It is likely that around 28,000 people will be injured on roads in the Greater London Area this year, some 3000 of those will be killed or seriously injured. Our aim is to reduce these needless casualties by producing and promoting resources and publicity materials and by providing a forum to discuss road safety issues. We welcome your comments and feedback to this site. Please contact us with your ideas or suggestions. The London Road Safety Council initiated the voluntary accident prevention movement in Great Britain in 1916.

8. maj 2015 till 10. maj 2015
Greece
19. april 2015
Portugal

Sidor

Prenumerera på RSS - 12−14 − Yngre tonåringar