ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Εκπαίδευση στο σχολείο ή σε οργανισμούς της κοινότητας

Εκπαίδευση στο σχολείο ή σε οργανισμούς της κοινότητας

27. Φεβρουάριος 2014
online webinar
European Countries
28. Μάιος 2014
online webinar
European Countries
18. Μάιος 2014 εώς 21. Μάιος 2014
United Kingdom
30. Απρίλιος 2014
online webinar
17. Απρίλιος 2014
United Kingdom
19. Μάρτιος 2014
United Kingdom
5. Απρίλιος 2014 εώς 6. Απρίλιος 2014
St John's Hotel
United Kingdom
26. Μάρτιος 2014
online webinar
Published on  
3. Φεβρουάριος 2014
Media source 
http://www.ryd.be/en/

Axel Druart (Responsible Young Drivers) recently spoke with us about the European Road Safety Charter’s new mission to engage with vulnerable road users, particularly youth.

“At 16-years-old, you start to be able to drive a motorbike, so you need to know you have to wear a helmet, you need to know the consequences if you’re over speeding. It’s some kind of ignorance because they have never had the experience of a crash.

"As well, alcohol and drugs are very deep issues right now.”

The ERSCharter plans to hold workshops in each of the 28 EU member states for the period 2013-2016. Druart, a road safety expert and avid campaigner, highlights the main aim for these events:

“Our goal is to engage young people and young stakeholders, working in road safety altogether, to connect them, to create synergies, and to create concrete outcomes after the workshops. Mainly we want to exchange ideas, opinions.

"These are the topics that we will bring to the workshops during the European Road Safety Charter.”

Axel Druart was speaking with us as part of the ERSCharter experts’ meeting, held in Barcelona at the end of 2013.

You can watch the full video below. 

/file/axel-druart-road-safety-expert-european-road-safety-charter_elAxel Druart, road safety expert, on the European Road Safety Charter

Published on  
3. Φεβρουάριος 2014

A world authority in road safety, Dr. Venter described how important the Charter is and how it is making a real contribution on Europe’s highways.

He stressed that it is key to engage all EU citizens and encourage both private and public sectors to tackle the issue. Any such collaboration would be of great value to the ERSCharter’s road safety targets.

Dr. Venter added that this joint effort would be crucial to “… make a difference to world road safety conditions and contribute to the United Nation’s Decade of Action for Road Safety”.

You can a full video of this interview with Dr. Venter below.

Dr. Pieter Venter is the Chief Executive Officer of the Global Road Safety Partnership and works as a regional manager for Africa. He was previously a manager of traffic safety for The Council for Scientific and Industrial Research (CSIR).

/file/dr-pieter-venter-european-road-safety-charter-expert_elDr. Pieter Venter, European Road Safety Charter expert

Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm

Transport represents a crucial sector of the economy. This publication provides an overview of the most recent and most pertinent annual transport related statistics in Europe.

It covers the European Union and its 28 Member States and, as far as possible, the current EU candidate countries and the EFTA countries. The content of this pocketbook is based on a range of sources including Eurostat, international organisations, national statistics and, where no data was available, on our own estimates. Our estimates have mainly been produced to get an idea of the EU total.

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Folleto informativo con consejos y "trucos para conducir mejor" realizado por la Asociación Valenciana de Seguridad Vial en ocasión de la campaña "Por una Navidad más segura"

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Campagna sulla Sicurezza Stradale promossa da Life Onlus. Patrocinata dalla Città di Torino, dal Centro Studi Europeo Sicurezza Stradale, Associazione Europea Familiari Vittime della Strada Onlus e ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale). Progetto aderente alla Carta Europea della Sicurezza Stradale.

/file/fabio-de-vincente-lunica-cosa-che-so-campagna-sicurezza-stradale-2013_elFabio De Vincente - L'unica cosa che so (Campagna Sicurezza Stradale 2013)

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Roadside objects struck by powered two wheelers.

Study focuses on one road user group that is known to be particulary vulnerable to interactions with roadside objects, namely motorcicle, moped and scooter riders, also known as powered two wheeler (PTW) riders.

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Manual de buenas prácticas en la prevención de accidentes de tráfico laborales elaborado por FESVIAL (Fundación Española para la Seguridad Vial) para la DGT y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Published on  
29. Ιανουάριος 2014

Correct tyre care and maintenance is vital to your safety on the road. Learn all about how to check your car's tyre pressures, tread depth and condition with TyreSafe animated family - the McIntyre's 

/file/tyresafe-mcintyre-familymp4_elTyreSafe McIntyre family.mp4

/file/campa%C3%B1a-alcohol-verano-2011_elCampaña alcohol verano 2011

Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://erscharter.eu/

Corporate social responsibility (CSR) embraces corporate issues such as occupational safety and health. This leaflet shows examples of activities taken by some of our signatories.

Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://ec.europa.eu

The goal of SUPREME was to collect, analyse, summarise and publish best practices in road safety in the Member States of the European Union, as well as in Switzerland and Norway. This document is a collection of best practices at national scale and aims to present the project’s results to national/regional policy and decision makers across Europe, thereby encouraging the adoption of successful road safety strategies and measures.

 

Published by the Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Published on  
28. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/en/index.html#sthash.wSEMlXJg.dpuf

The second good practice manual, on drinking and driving, was launched by the Global Road Safety Partnership (GRSP) ahead of the UN Road Safety Week. 

Available in EN, ES and PT.

Published on  
28. Ιανουάριος 2014

Nato principalmente per far capire ai giovani che la vita e' un dono prezioso, e bisogna averne cura..
I punti chiave del corto/film sono 3.
1) Sicurezza in primis.. Mettersi il casco,  allacciarsi la cintura in auto.. Non usare cellulari..ecc
2) Capire che una distrazione anche minima possa determinare eventi catastrofici, sia per se stessi per per gli altri..
3) Non guidare in stati alternati di coscienza, determinati da alcol, droghe, e altri stupefacenti, che coinvolgono sia giovani che adulti.

Regista: Marcello Randazzo

Musiche : Marcello Randazzo

Aiuto regia: Giada Di Pasquale

Produzione: Gambino Michele , Rosanna Bosco

Direttore fotografia e montaggio: Ciak For You

/file/solo-111-metri-regia-di-marcello-randazzo-filmcorto_elSOLO 111 METRI Regia di Marcello Randazzo ( film/corto)

Published on  
28. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://www.liikenneturva.fi

Liikenneturvalta uusi Lapsi liikenteessä – Esite liikennekasvatuksen tueksi

 

Liikenneturvan uusi Lapsi liikenteessä -esite on suunnattu pienten lasten vanhemmille ja lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Esite havainnollistaa runsaiden ja selkeiden esimerkkien avulla, kuinka ottaa liikennekasvatus osaksi arkipäivää lapsen eri ikävaiheissa.

 

En ny folder från Trafikskyddet – Barn i trafiken

 

Den nya foldern Barn i trafiken som Trafikskyddet gjort riktar sig till småbarnsföräldrar och till dem som arbetar med små barn. Genom många tydliga exempel visas hur trafikfostran kan integreras i barnets vardag i olika åldrar.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Εκπαίδευση στο σχολείο ή σε οργανισμούς της κοινότητας