MOBILITÄT UND VERKEHR
Europäische Charta für Straßenverkehrssicherheit
Fahrzeuge u. Infrastruktur verbessern

Fahrzeuge u. Infrastruktur verbessern

The overall goal behind it is to make roads safer than ever before. TankTaler brings eCall and Driving Score to almost every car. Whenever a driver is involved in an accident, an ambulance will be sent to the accident location. Driving Score is an incentive for drivers, sponsored by insurances to foster anticipatory driving. Users collect TankTaler when avoiding hard accelerations/ breakings.

26. Mai 2017 bis 27. Mai 2017
Biblioteca Pública Municipal
Spain

Main areas: • Creation and implementation of professional educational programs • Creation and implementation of integrated social campaigns • Creation and realization of trainings and workshops • Creation and implmenetation of Social Programs of Communication • Communiation and PR of the programs • Monitoring and professional evaluation of the programs Destination: • Children • Teenagers • Young drivers • Adults • Seniors Main programs: • Road Show (with IRSA and Trafpol), young drivers • PrzyWracam (with Cracow prision), young drivers • Jadę z Wyobraźnią (with Cracow prision), young driver

7. März 2017 bis 19. März 2017

Road Zero Group Ltd. https://www.facebook.com/groups/1529989547298631/ is a not for profit road safety campaign organisation for the 5 main areas of concern for Road traffic collisions, Zero Fatalities is all about eliminating fatalities on our roadways. Some people may think zero is an impossible goal, but when it comes to your life, or the lives of your friends and family, what other number would be acceptable? We’re aiming for Zero Fatalities because everyone matters.

10. Februar 2017
POLITECNICO DI TORINO - Castello del Valentino-(V.le Mattioli) Salone d’onore
Italy

La DGT realizará en Almería inspecciones técnicas en carretera a camiones, furgonetas y autobuses para garantizar el buen estado los vehículos, los controles serán realizados por agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los cuales tendrán potestad de inmovilizar el vehículo en caso de deficiencias graves en puntos claves del vehículo.

Estas inspecciones están destinadas a servicios profesionales de vehículos.  

Autobuses La Unión es una empresa dedicada al transporte público de viajeros por carretera, gestionando servicios de transporte regular, discrecional, escolar y laboral.

Poprzez udostępnienie alogogli i narkogogli Szkolny Klub Bezpieczeństwa "Dziesiątka" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku zaangażował się w organizację Festynu Świątecznego w Centrum Handlowym JANTAR. Nie brakowało chętnych dorosłych i dzieci, którzy chcieli sprawdzić się w teście. Test polegał na założeniu specjalnych okularów i przejściu slalomem pomiędzy tyczkami oraz wrzuceniu piłek do wiadra. Okulary ukazywały obraz jaki zauważa osoba pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Proyecto a nivel municipal de concienciación para la mejora de la movilidad y para la reducción del tráfico rodado en la franja de horario escolar. Consta de varias fases: - Información AMPAS y Centros Educativos. - Encuestas de participación. - Definición de Trayectos Seguros a cada Centro Educativo. - Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la señalización. - Establecimiento de acciones de mejora del tráfico. - Fomento de iniciativas sostenibles. - Fase de prueba de la implementación. - Impantación final.

22. Dezember 2016 bis 9. Januar 2017
Spain
20. Dezember 2016 bis 23. Dezember 2016
Nea Peramos
Greece

Europejski Tydzień Mobilności został zainicjowany w 2002 roku przez Komisję Europejską. Odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. W dniach 16-22 września również w Słupsku miało miejsce wiele akcji na rzecz zrównoważonego transportu.

Entre los días 11 y 17 de julio la DGT y los ayuntamientos llevarán a cabo una campaña de vigilancia y control de las condiciones del vehículo. La antigüedad media del parque de turismos ha aumentado en 3,7 años en el periodo 2007-2014. El riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con los vehículos de menos de 5 años.

PROJECT The 3-month project is aimed at testing the new telematics system, which collects collision avoidance warnings from Cycle Safety Shield and their parameters, e.g. their location and time, speed of both potential crash opponents, etc.

Deaths among cyclists represent a swaggering share of all road fatalities. The most fatal accidents for cyclists are those with buses, LGVs and HGVs. Accidents occurring due to the blind spot of a lorry turning right account to almost a third of all serious cyclist-lorry accidents.

4 czerwca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Słupsku odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem: "Wszyscy jesteśmy tacy sami". Szkolny Klub Bezpieczeństwa DZIESIĄTKA przygotował stanowisko z alkogoglami. Rozdawaliśmy również ulotki i odblaski dla uczestników festynu. Obok stanowiska z alkogoglami odbywał się pokaz czynności służb ratowniczych. Celem obu stanowisk było pobudzanie do refleksji nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym

The School Safety Club in The Primary School No. 10 with Supportive Classes name Polonia in Słupsk reminds all the students about both their own safety and the nearest surrounding by keywords and school exhibitions. Now the time for trips, rallies and camps begins, so... Be careful! Be visible! Be reasonable! Be responsible! Be safe at your leisure!

26. Mai 2016
Kec
Spain
30. April 2016
Spain

As part of a competition announced in our school A cultural cyclist decalogue, students were to work out 10 principles a cyclist should follow. This code should also include traffic regulations and a driving culture. In addition, the students prepared Decalogue layouts. Completed works have been presented for the whole school community exhibition.

In cooperation with WORD (Voivodeship Training Centre For Drivers) at the school feast our teachers organised a feast counter with alcogoggles and narcogoggles (goggles simulating a state of alcohol or drug intoxication). Children and adults could try them out and see the way the person in an inebriated state see the world. The aim of the campaign was to raise awareness of hazardousness that can be prompted by an inebriated road user. To make the roads safer our school keeps building awareness among pupils.

Ci occupiamo di divulgare la Guida Difensiva basata sul metodo Statunitense Smith System. Aiutiamo le grandi aziende a formare e rendere sicuro il loro personale viaggiante. Inoltre ci occupiamo di divulgare l'educazione stradale nelle scuole agli studenti ed ai futuri utenti della strada.

We are organizing a bicycle race with the participation of the 5th and 6th grade pupils of the primary schools of our city with the cooperation of Municipality of Nafplio and Traffic Police because of the Greek Week of Road Security . The route will include the new bicycle road in our town.

School Safety Club "10" congratulates all the participants of "I ride safely in a child safety seat" Competition, which consisted of two parts. In the first one students and their parents had to fill in anonymous questionnaires and answer questions such as: How do you get to school? Do you often fasten your seatbelts? Do you use child safety seat and what is its brand name? Do you think using child safety seat is important? In the second part students had to invent a slogan encouraging their schoolmates to ride in a child safety seats until they are 150 cm tall.

Seiten

RSS - Fahrzeuge u. Infrastruktur verbessern abonnieren