MOBILITATE ŞI TRANSPORT
Carta Europeană a Siguranței Rutiere

Premii ceremoniile

Conference

About

Excellence in Road Safety Awards 2018

Tijdens een awardceremonie in Brussel heeft Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc de Excellence in Road Safety Awards 2018 uitgereikt aan zes winnaars. Deze awards erkennen inspirerende en innovatieve initiatieven die bijdragen aan de verkeersveiligheid en het redden van mensenlevens, en die ontstonden onder de paraplu van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid.

De awards gingen dit jaar naar:

Voor het derde jaar op rij werd een speciale prijs opgedragen aan Jacques Barrot, voormalig Europees Commissaris voor Transport en een sterke voorvechter van verkeersveiligheid. De winnaar van deze prijs werd door het publiek gekozen uit de zes awardwinnaars. Het werd VOZIM uit Slovenië!


Violeta Bulc zei: "Verkeersveiligheid is ons gemeenschappelijk doel, maar het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Het vereist een nauwe samenwerking van zowel nationale en lokale overheden als van de maatschappij en het werkveld. Samen maken we onze wegen, voertuigen en weggebruikers veiliger. Onder de vleugels van het Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid hebben we al een overvloed aan good practices verzameld om ons door te laten inspireren. Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden hebben we de beste ideeën en praktijken nodig, zowel nieuwe als reeds goed-ingeburgerde, om de verkeersveiligheid van ons allemaal te verbeteren."

Hoewel het aantal verkeersdoden al meer dan gehalveerd is sinds 2001, laten nog steeds elke dag zo'n 70 mensen het leven op onze Europese wegen. Jaarlijks is dat het equivalent van een gemiddelde Europese stad (in 2017 noteerden we 25 300 verkeersdoden). Het aantal zwaar gewonden ligt nog veel hoger, met een geschatte 135 000 mensen per jaar die levensveranderende letsels oplopen. In mei 2018 nam de Europese Commissie daarom nieuwe maatregelen om bij te dragen aan de langetermijndoelstelling van de EU om tegen 2050 het dodental en het aantal zwaar gewonden zo dicht mogelijk tegen de nul aan te krijgen.


Winnaars van de Excellence in Road Safety Awards 2018

- VOZIM (Slovenië): De campagne 'Heroes drive in pyjamas' ('Helden rijden in pyjama') richt zich op jonge mensen, die vaak blootgesteld worden aan het risico van rijden onder invloed van alcohol of andere psychoactieve middelen. De campagne streeft ernaar op nationaal niveau bewustzijn over de risico's in het verkeer te creëren bij de ouders van deze jongeren, en hen te mobiliseren om de veiligheid van hun kinderen te verbeteren - tijdens de weekends in het bijzonder. Tegelijkertijd implementeert de campagne een hollistische aanpak om dronken rijgedrag te voorkomen, met medewerking van de wegpolitie, de private sector en de steden.
Dit project wordt beloond omdat het op een succesvolle manier een belangrijk maatschappelijk probleem aanpakt: dronken rijgedrag bij jongeren. Door van ouders die hun kinderen naar feestjes brengen en ze weer komen ophalen echte helden te maken, maakt de campagne goed gebruik van de groepsdruk - een erg krachtige invloed op het gedrag van jongeren.

http://vozim.site.sitexo.com/sl/heroji-11

https://www.youtube.com/watch?v=MV2HpRdSp3c

- Association Prévention routière (Frankrijk): ‘Ville prudente’ is een wedstrijd die Franse steden en gemeenten beloont die concrete maatregelen hebben genomen om de verkeersveiligheid in hun lokale omgeving te verhogen. Het project is erg breed - het omvat verkeersveiligheidsinitiatieven van stedenbouwkundige planning tot onderwijs - maar legt ook specifiek de nadruk op de nood aan bescherming voor de meest kwetsbare weggebruikers in een stedelijke omgeving: voetgangers, fietsers, motorrijders, maar ook mensen met een verminderde mobiliteit en kinderen.
Dit project wordt beloond voor de erg innovatieve manier waarop steden en gemeenten geholpen worden bij het implementeren van hun eigen verkeersveiligheidsinitiatieven op maat van de omgeving. Het maakt duidelijk dat succesvolle acties ter bevordering van de verkeersveiligheid een samenwerking vereisen tussen beleidsmakers, handhavingsinstanties en weggebruikers zelf. Het project is zo een zeer goed voorbeeld van lokaal engagement, met een hefboomeffect van nationale erkenning.

http://www.villeprudente.fr/

- CSW Online (Verenigd Koninkrijk): De applicatie 'CSW Online' werd ontwikkeld door professionele softwareontwikkelaars, in nauwe samenwerking met de politie, en is gestoeld op de jarenlange ervaring met het beheer van de grote, succesvolle 'Community Speedwatch' groep. Community Speedwatch (CSW) is een nationaal initiatief waarin leden van lokale gemeenschappen samenkomen, met de steun van de politie, om de snelheid van voertuigen in hun omgeving te meten met toestellen voor mobiele snelheidscontrole. CSW online werd gelanceerd als een technologische oplossing om het CSW-programma te moderniseren en de verschillende groepen beter te coördineren.
Het initiatief wordt beloond omdat het de bekendheid en de effectiviteit van het Community Speedwatch-programma verhoogt, en zo burgers de kans biedt om de politie te ondersteunen in de aanpak van lokale problemen. Door groepen vrijwilligers te helpen om te werken volgens dezelfde standaarden en dezelfde procedures, wint het project aan geloofwaardigheid en reputatie. Bovendien zijn de technologie, de organisatie en de methodologie gemakkelijk over te nemen in andere landen met gelijkaardige problemen en voorwaarden als het Verenigd Koninkrijk.

https://www.communityspeedwatch.co.uk

https://www.facebook.com/bbcnews/videos/10155813053492217

- Aigua De Rigat S.A. (Spanje): Deze watermaatschappij heeft haar bestaande plan voor de preventie van arbeidsrisico's uitgebreid met de risico's die haar werknemers kunnen tegenkomen wanneer ze op de baan zijn. Volgend op een gedetailleerde mobiliteitsanalyse werden concrete actieplannen uitgewerkt om de verkeersveiligheid van de werknemers te verhogen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Deze plannen omvatten een breed spectrum aan activiteiten, van bewustmaking rond verkeersveiligheidsrisico's tot het uitgebreid onderzoeken van ongevallen.
Aigua De Rigat wordt beloond voor het allesomvattende en preventieve karakter van haar verkeersveiligheidsstrategie, die alle belangrijke gebieden van verkeersveiligheid op het werk omvat. Als deel van de Suez Water Spain-groep heeft Aigua De Rigat een systeem ontworpen dat gemakkelijk in elk bedrijf van de groep geïmplementeerd kan worden, evenals in andere bedrijven van dezelfde grootte en hetzelfde profiel.

http://www.aiguaderigat.cat/CAT/home.asp

- Concello de Narón (Spanje): Het Departement voor Onderwijs van de stad Narón ontwikkelde een experimentele reeks van maatregelen in lokale scholen - zoals het aanduiden van een veilige route naar de school, Kiss&Ride zones en het verplaatsen van parkings naar gebieden buiten de schoolomgeving - met het doel om de weg naar school zo veilig mogelijk te maken. Het project betrekt leerlingen, leerkrachten, KMO's, lokale authoriteiten en zoveel mogelijk mensen uit de stadsgemeenschap. Dankzij dit initiatief kunnen leerlingen nu veilig naar school wandelen, fietsen of steppen, wat hun gezondheid ten goede komt, stress vermindert en hen het gevoel geeft deel uit te maken van een actieve gemeenschap.
Dit project wordt beloond voor haar innovatieve karakter, dankzij het betrekken van een volledige gemeenschap in het verhogen van de verkeersveiligheid. De grootste sterkte van het project en de garantie voor haar duurzaamheid is het gemeenschapsnetwerk, waarin verschillende generaties - kinderen, ouders en grootouders - samenwerken voor veiligere wegen. Daarnaast is het ook belangrijk op te merken dat dit project een positieve impact heeft op het milieu, door het verminderen van zowel CO2-uitstoot als geluidsoverlast.

http://www.naron.es/

https://www.youtube.com/watch?v=mkmMZ8ZtzFU

KTI (Hongarije): Fietsen, bromfietsen en moto's duiken steeds meer op in het straatbeeld in Hongarije. Ze zijn ook steeds vaker betrokken bij verkeersongevallen. Het 'Two-Wheelers' scholenprogramma van het Hongaarse Instituut voor Transportwetenschappen (KTI) streeft ernaar deze trend te stoppen en om te keren. Het biedt interactieve trainingen door ervaren rij-instructeurs, gebaseerd op het concept van levenslang leren. Deelnemers leren bij over het gebruik van bescherming (zoals een helm) en de beste manier om ongevallen te voorkomen. Door gevaarlijke situaties te simuleren zorgt de 'Riding Trainer' ervoor dat de leerlingen wat ze net geleerd hebben over ongevalpreventie kunnen omzetten in de praktijk.
Dit project wordt beloond voor haar professionele educatieve aanpak: deze is gebaseerd op de wetenschappelijke analyse van ongevallen en werd ontwikkeld met de hulp van ervaren trainers. De interactiviteit, namelijk het combineren van theoretische presentaties met de praktijk, verzekert de effectiviteit van de training. Een bijkomend voordeel van het programma is dat het, hoewel het in het hele land wordt uitgevoerd, altijd aangepast wordt aan de lokale omstandigheden. Zo krijgen de studenten waarheidsgetrouw en nuttig advies om ongevallen te voorkomen in hun dagelijks leven.

http://www.kti.hu/

https://www.youtube.com/watch?v=bjTOrAgSnaw

Agenda
Marţi, 26 Iunie, 2018
15:00
Registration and networking
15:30
Opening of the ceremony and welcome address
15:40
Presentation of 2018 Awards winners
16:30
Selection of the winner of the 2018 Special Prize
16:40
Panel discussion with Transport Commissioner Bulc, UN Special Envoy for Road Safety, Jean Todt and Members of the European Parliament
17:00
Closing words of Commissioner Bulc
17:10
Awards Ceremony and family picture
17:30
End of the ceremony

Pagini