МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
Относно Хартата

Принципи на Хартата

colored circles
CARE
ACT
SUPPORT
SHARE
CARE CARE ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ
Безопасността на пътя е важна тема за моята организация и хората в нея (членове, служители, студенти, граждани). Ние искаме да сме сигурни, че те и семействата им са живи и здрави. 
ACT ACT ЛОКАЛНО ПО КОНКРЕТЕН НАЧИН
Ние виждаме нуждата да действаме локално, за да направим нашия град и държавата ни по-безопасно място за всички. Ние искаме да предприемем конкретни действия, които отговарят на нашите нужди, способности и умения. 
SUPPORT SUPPORT БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА
Ние искаме да подкрепим националните политики, които имат за цел да предпазят всички потребители на пътя, включително пешеходци, велосипедисти и мотористи, и които подобряват инфраструктурата и безопасността на превозните средства. 
SHARE SHARE ПОЗНАНИЕ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
Ние искаме да споделим нашите действия, проекти и опити с други европейски организации (местни органи, компании, асоциации, училища, университети) и да намерим партньори, с които да сътрудничим за предотвратяване на пътни произшествия.