MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
Informazioni sulla Carta

Principi della Carta

colored circles
CARE
ACT
SUPPORT
SHARE
CARE CARE ABOUT ROAD SAFETY
Bezpečnosť cestnej premávky je dôležitá téma pre moju organizáciu a jej ľudí (členovia, zamestnanci, študenti, občania). Chceme sa uistiť, že spolu s ich rodinami zostanú nažive a zdraví. 
ACT ACT LOCALLY IN A CONCRETE WAY
Vidíme potrebu konať miestne s cieľom urobiť naše mesto a krajinu bezpečnejšími miestami pre všetkých. Chceme urobiť konkrétne opatrenia, ktoré spĺňajú naše potreby, kapacity a schopnosti. 
SUPPORT SUPPORT BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH VO VAŠEJ KRAJINE
Chceme podporovať národné politiky, ktoré sú zamerané na ochranu všetkých používateľov ciest, vrátane chodcov, cyklistov a motoristov, a týmto zlepšiť infraštruktúru a bezpečnosť motorových vozidiel. 
SHARE SHARE ZNALOSTI, SPOLUPRÁCA A VÝMENA SPRÁVNYCH POSTUPOV
Chceme sa podeliť o naše opatrenia, projekty a skúsenosti s ďalšími európskymi organizáciami (miestne úrady, spoločnosti, združenia, základné, stredné a vysoké školy) a nájsť partnerov, s ktorými budeme spolupracovať pri prevencii dopravných nehôd.