MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
O charte

Zásady Charty

colored circles
CARE
ACT
SUPPORT
SHARE
CARE CARE ABOUT ROAD SAFETY
Bezpečnosť cestnej premávky je dôležitá téma pre moju organizáciu a jej ľudí (členovia, zamestnanci, študenti, občania). Chceme sa uistiť, že spolu s ich rodinami zostanú nažive a zdraví. 
ACT ACT LOCALLY IN A CONCRETE WAY
Vidíme potrebu konať miestne s cieľom urobiť naše mesto a krajinu bezpečnejšími miestami pre všetkých. Chceme urobiť konkrétne opatrenia, ktoré spĺňajú naše potreby, kapacity a schopnosti. 
SUPPORT SUPPORT BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH VO VAŠEJ KRAJINE
Chceme podporovať národné politiky, ktoré sú zamerané na ochranu všetkých používateľov ciest, vrátane chodcov, cyklistov a motoristov, a týmto zlepšiť infraštruktúru a bezpečnosť motorových vozidiel. 
SHARE SHARE ZNALOSTI, SPOLUPRÁCA A VÝMENA SPRÁVNYCH POSTUPOV
Chceme sa podeliť o naše opatrenia, projekty a skúsenosti s ďalšími európskymi organizáciami (miestne úrady, spoločnosti, združenia, základné, stredné a vysoké školy) a nájsť partnerov, s ktorými budeme spolupracovať pri prevencii dopravných nehôd.