MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS
Európai Közúti Biztonsági Charta
A Chartáról

Küldetésünk

Az Európai Bizottság irányítása alatt álló Európai Közúti Biztonsági Charta jelenleg a legnagyobb közúti biztonsági civil társadalmi platform. A mai napig több mint 3800 állami és magán szervezet írta alá a Chartát és valósított meg a tagjaira, dolgozóira és a civil társadalom többi részére irányuló közúti biztonsági akciókat és kezdeményezéseket.

Ezek az akciók Európa-szerte javították a közúti biztonsági kultúrát, fejlesztették a balesetek általános okaira vonatkozó általános ismereteket és segítettek megelőző intézkedéseket és megoldásokat kidolgozni.

A Charta tagjainak sokszínű közösségét vállalatok, egyesületek, helyi hatóságok, kutatóintézetek, egyetemek és iskolák alkotják. Minden elkötelezett szervezet valódi elismerésben részesül, és tevékenységük oldalunkon a nyilvánosság számára elérhető, lehetővé téve ezzel azt, hogy mások tanuljanak, illetve ihletet merítsenek ezekből.

A Charta célja különösen a következő:

• Minden típusú és méretű európai egyesület, iskola, egyetem és vállalat, valamint helyi hatóságok ösztönzése arra, hogy tegyenek az európai közúti biztonság érdekében.

• A civil társadalom közúti biztonságért tett hozzájárulásának elismerése.

• A civil társadalmi tagok közúti biztonsági kérdésekre vonatkozó ismereteinek és azok megosztásának elősegítése az Európai Unióban.

• Valódi párbeszéd előmozdítása a közúti biztonsággal kapcsolatban szerzett tapasztalatok és gyakorlatok átadására a vezetés minden szintjén az Európai Unióban.

Mindannyian jelentős szerepet játszottunk a közutak biztonságosabbá tételére irányuló páneurópai törekvésben. Az Európai Közúti Biztonsági Charta küldetése ma az, hogy tovább ösztönözze, támogassa és szélesítse ezt a közösséget azzal a végső jövőképpel, hogy 2020-ra csökkentse a halálos kimenetelű közúti balesetek számát.