MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
O charte

Naša misia

Európska charta bezpečnosti na cestách pod vedením Európskej komisie je najväčšia platforma občianskej spoločnosti venovaná bezpečnosti na cestách. Doteraz vyše 3800 verejných a súkromných subjektov podpísalo Chartu a vykonalo opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na cestách a iniciatívy zamerané na svojich členov, zamestnancov a zvyšok občianskej spoločnosti.

Tieto akcie zvýšili kultúru bezpečnosti na cestách v celej Európe, zlepšili všeobecné poznatky o príčinách nehôd a pomohli vytvoriť preventívne opatrenia a riešenia.

Rôznorodú komunitu členov Charty tvoria spoločnosti, združenia, miestne orgány, výskumné organizácie, univerzity a školy. Všetky angažované subjekty dostávajú skutočné uznanie a ich činnosti sú verejne prístupné na našej lokalite, čo ostatným umožňuje učiť sa a inšpirovať sa.

Cieľom Charty je osobitne:

• povzbudzovať a podporovať európske združenia, školy, univerzity, spoločnosti všetkých druhov a veľkostí a miestne orgány, aby prijímali opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na cestách v Európe;

• uznať podiel občianskej spoločnosti na bezpečnosti na cestách;

• uľahčiť členom občianskej spoločnosti získavať a vymieňať si poznatky o otázkach bezpečnosti na cestách v Európskej únii;

• umožniť skutočný dialóg na prenos skúseností a postupov v oblasti bezpečnosti na cestách na všetkých riadiacich úrovniach v Európskej únii.

Spoločne zohrávame dôležitú úlohu v celoeurópskom úsilí zvýšiť bezpečnosť našich ciest. Misiou Európskej charty bezpečnosti na cestách je teraz ďalej povzbudzovať, podporovať a rozširovať túto komunitu s konečnou víziou znížiť počet úmrtí na cestách do roku 2020.