ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Home

Bureau of diploma safety engineer Stefan Meuter (Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit Dipl.-Ing. Stefan Meuter)

  1. Ελληνικά
  2. English
What are you doing/aiming to do for road safety? 

The engineer bureau for work safety Dipl. - engineer Stefan Meuter aims for a better road safety on European roads. Therefore, we want to contribute to European Road Safety Charter from 2008 - 2011 with the following actions:

  1. For the next three years, free monthly informative mails will be send to all clients and their employees. The mails will give information about road safety and actual road safety developments and issues (for example the road safety vest campaign and behaviour on highways in case of an accident). The mails will affect approximately 2000 drivers monthly.
  2. Additionally to my work as road safety and work safety instructor, the company will offer free presentations on road safety. On road safety days and congresses for trade representatives the company will present news and updates on road safety and will talk about causes and results of accidents (experience results from the work as fire inspector) and present newest examples. Every month there will be approximately 20 attendants.
Notified for renewal? 
0