ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Η Χάρτα σε όλη την Ευρώπη

Εκδηλώσεις Χάρτη

Αναζήτηση συμβάντων

12. Απρίλιος 2016
Landesberufsschule Feldkirch
Austria
8. Φεβρουάριος 2016
Hotel Bloom, rue Royale 250 – 1210
Belgium
8. Φεβρουάριος 2016
Belgium
27. Ιανουάριος 2016
On-line conference
15. Ιανουάριος 2016
Altius Hotel
Cyprus
11. Δεκέμβριος 2015
Traffic Police Academy
Italy
11. Δεκέμβριος 2015
Scuola Superiore di Polizia, Sala Vincenzo Parisi
Italy
27. Οκτώβριος 2015
EC Representation house in Bucharest, 31 Vasile Lascar
Romania
20. Οκτώβριος 2015
The Arc Room, The Square
Belgium
8. Οκτώβριος 2015
Online webinar

Σελίδες