ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Η Χάρτα σε όλη την Ευρώπη

Εκδηλώσεις Χάρτη

Αναζήτηση συμβάντων

22. Ιούνιος 2015
The Parliament of the Czech Republic
Czech Republic
16. Ιούνιος 2015
Łódź City Council
Poland
15. Ιούνιος 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia
15. Ιούνιος 2015
EC Representation house in Riga, 28 Aspāzijas bulv.
Latvia
15. Ιούνιος 2015
School of Nursing Ljubljana, Poljanska street 61, 1000
Slovenia
15. Ιούνιος 2015
Europa House
Latvia
21. Μάιος 2015
Online webinar
European Countries
4. Μάιος 2015 εώς 10. Μάιος 2015
Belgium
2. Μάρτιος 2015
Online webinar
European Countries
4. Φεβρουάριος 2015 εώς 17. Φεβρουάριος 2015
Square Meeting Centre
Belgium

Σελίδες