LIIKUVUS JA TRANSPORT
Euroopa Liiklusohutuse Harta
Harta üle Euroopa

Harta Sündmused

Otsi sündmusi

8. veebruar 2016
Hotel Bloom, rue Royale 250 – 1210
Belgium
15. jaanuar 2016
Altius Hotel
Cyprus
11. detsember 2015
Traffic Police Academy
Italy
11. detsember 2015
Scuola Superiore di Polizia, Sala Vincenzo Parisi
Italy
27. oktoober 2015
EC Representation house in Bucharest, 31 Vasile Lascar
Romania
8. oktoober 2015
Online webinar

Lehed