ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

ALCOHOL AND DRIVING DON’T MATCH

  1. Ελληνικά
  2. Български
3. Ιούλιος 2015
VAREA BEACH - MEGARA GREECE
MEGARA GREECE

LET’S GO TO VAREA BEACH - MEGARA WE REMIND EVERYONE: ALCOHOL AND DRIVING DON’T MATCH Friday 3rd July at Varea Beach, Megara We organize a grand event, an open alcohol-free party for everyone, on Friday 3rd July. We aim at raising public awareness against drunk driving. Co-organisers: Kouros Volunteering Organisation, The Megara Association of SMS Enterprises, The Megara Mororcycling Club. We begin at midday and will be there until after midnight! There will be various happenings dedicated to our objective. Happennings will include road show, jetski show and racing car exhibition. Varea Beach is becoming the focus of motivating everyone – especially the young people – against the lethal combination of drinking and driving. Our members join forces to say no to this contemporary plague. Evening events include concerts with the groups: «Newmark» (Evelina Nikoliza, Kleanthis Konstantinidis (VK), Dimitris Sxizas (Funky Monkey), George Drak. Venue of the concerts: Wet - Club. EVERYONE IS INVITED

use membership 
Type of event