ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Campaña de seguridad vial infantil

  1. Ελληνικά
  2. Español
7. Ιανουάριος 2017 εώς 20. Ιανουάριος 2017
Asociación Nacional de Seguridad Infantil
Madrid

Campaña de seguridad vial infantil para concienciar a las familias de la importancia de adquirir hábitos seguros en el camino al cole #CruzaEnVerde #MiramosyCruzamos

Objectives 

Concienciar a la sociedad en general y a las familias en particular de la necesidad de adquirir hábitos viales seguros para educar en prevención a los más pequeños

use membership 
Type of event