MOBILITA A DOPRAVA
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
Události členů

Charla de Seguridad Vial

  1. Čeština
  2. Español
30. Duben 2016
vecindario
Organizer 
Seguridad Vial en Familia

Charla para las familias acerca de la seguridad vial infantil

Objectives 

Acercar la seguridad vial a todas lasa familias

use membership 
Type of event