ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Charla Informativa Seguridad Vial

  1. Ελληνικά
  2. Български
13. Δεκέμβριος 2016
abrazos de tela
Arinaga (Gran Canaria)

Taller informativo de Segurdiad vial enfocada a las familias y en especial al uso de los sistemas de retención infantiles en los mas pequeños, recordando la importancia de que los más peques de la casa viajen el mayor tiempo posible de espaldas a la marcha

use membership 
Type of event