ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

CINE ȘTIE, CÂȘTIGĂ!

  1. Ελληνικά
  2. Română
16. Μάρτιος 2017 εώς 17. Μάρτιος 2017
Sala multimedia
Tășnad

Concurs de educație rutieră

Objectives 

Promovarea educației rutiere în școală

use membership 
Type of event