ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Educación Vial para niños de tres años.

  1. Ελληνικά
  2. Español
12. Απρίλιος 2014
Casa de la Cultura de Noreña
Noreña

Narración para niños de tres años del cuento “El invento del paso de peatones: Peligro en el camino de la charca”, idea original de Alfredo R. Friera.

use membership 
Speakers 
AEAV
Type of event