ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

ERS Charter workshop in Romania

  1. Ελληνικά
  2. English
27. Οκτώβριος 2015
EC Representation house in Bucharest, 31 Vasile Lascar
Bucharest
Organizer 
ASOCIAŢIA SIGURANŢA AUTO

The European Road Safety Charter Workshop is going to take place in Bucharest, Romania, on Tuesday 27 October 2015. 

This workshop is part of a series of ERSCharter events across all 28 Member States and will focus on the  theme young pedestrian protection.

Representatives of central public institutions and transport operators and civil society will debate issues related to pedestrian protection , the most widespread category of user traffic .

Contact name 
Virgil Mihailovici
use membership 
Type of event