ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

ERSCharter webinar on How to prevent Drink Driving

  1. Ελληνικά
  2. English
8. Οκτώβριος 2015
Online webinar
Organizer 
ERS Charter

The next European Road Safety Charter webinar will host one of the most renowned expert on the topic, Dr. Jean-Pascal Assailly, who will :

  • Introduce the psychologic determinants that lead to Drink Driving
  • Present the most effective ways to prevent this behaviour
  • Respond to all questions from the public

ERSCharter free webinar on How to prevent Drink Driving

On Thursday 8 October at 11 am CET

Contact name 
ERS Charter Team
use membership 
Speakers 
Dr. Jean-Pascal Assailly ,researcher at the French National Institute of Traffic Safety Research, consultant for the World Bank and the European Union
Type of event