ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

European Conference on Work-Related Road Safety

  1. Ελληνικά
  2. English
13. Οκτώβριος 2014
Brussels
Brussels
Organizer 
ETSC

ETSC is organising a European conference on work-related road safety in Brussels on 13 October.

The conference will cover the business case for work-related road safety as well as safety issues for van operators, and will feature policy and business experts from across Europe.  

Details of the agenda and speakers will follow.

 

Contact name 
ETSC
use membership 
Type of event