ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

European Road Safety Charter in Italy: 'Safe roads' Event

4. Οκτώβριος 2018
Museo Mille Miglia, Viale della Bornata, 123
Brescia
Organizer 
ERSC team & Rete scolastica "LE QUATTRO ESSE" BRESCIA

We have the pleasure to invite you to a road safety event under the framework of the European Road Safety (ERS) Charter seminars on the 4th of October at Museo Mille Miglia, Viale della Bornata 123, Brescia, Italy. The Safe Roads event is co-organised by ERSC member Rete scolastica "LE QUATTRO ESSE" BRESCIA.

The speakers at the event will focus on road safety in Italy, road safety education and the use of media in promoting road safety. Good practices in road safety from Italy will be showcased and the event will also provide an excellent occasion to discuss ways of improving road safety for different types of organisations.

You will also find out what is the European Road Safety Charter, why should you join it and how can you do so. Moreover, you will have the chance to be inspired by examples of ERSC good practices from across Europe.

The current phase of the ERS Charter is running from 2016 -2019 and this event is part of a series of ERS Charter events across all 28 Member States that will focus on helping stakeholders develop road safety commitments and take action by showcasing and discussing concrete examples and practices from across Europe.

For more information, please contact Ms. Tiziana Pasini, Rete scolastica "Le Quattro Esse"- tizianapasini@gmail.com.

Please see the agenda enclosed.

We are looking forward to meeting you.

use membership 
Type of event