ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

EUROPEAN ROAD SAFETY CHARTER WORKSHOP IN LATVIA

26. Σεπτέμβριος 2019
European Commission Representation in Riga, Aspazijas bulv. 28, Riga LV-1050
Riga
Organizer 
European Road Safety Charter & the European Commission Representation in Latvia.

The European Road Safety (ERS) Charter Team would like to invite you to participate in a European Road Safety Charter Workshop on the 26th of  September 2019, from 10 am to 1 pm, at the offices of the European Commission Representation in Riga, Aspazijas bulv. 28.

The speakers at the workshop will identify the main road safety issues in Europe and Latvia; You will find out what is the European Road Safety Charter, why should you join it and how can you do so. Members’ experiences will be presented offering an excellent occasion to discuss ways of improving road safety, regardless of the type of organization you represent. The event is held in the ocassion of TISPOL #project EDWARD, European Day without a Road Death.

use membership 
Type of event