ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

The Exertion of road safety

8. Μάιος 2015 εώς 10. Μάιος 2015
MEGARA GREECE
Organizer 
Volunteer group of Megara Attica "A.O. ΚΟΥΡΟΣ

The Volunteer group of Megara Attica "A.O. ΚΟΥΡΟΣ" , with the support of Megara Municipality and other governmental and non-governmental agencies , will organize a three-day-period event , 8 - 10 May 2015.The main theme of the event is : " The Exertion of road safety ". Our schedule indetail: Day 1st (8 May) - In the morning we will give 800 bicycle helmets for children. In the afternoon , members from Parents Association and from us will place pavilions where children can draw , paint , complete questionnaires and many more activities related with the road safety. In the evening , a lecture on " Children's safety in modern road network" will take place . Day 2nd (9 May) - Various agencies and clubs will organize mini-events and other activities. Day 3rd (10 May)- The 10th Cycling Tour of Megara Attica will take place.

use membership 
Type of event