ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Formación en seguridad vial, normativa y sistemas de retención infantil.

  1. Ελληνικά
  2. Български
1. Ιανουάριος 2018 εώς 30. Ιούνιος 2018
Valladolid

En Rivekids Technology estamos totalmente comprometidos con la mejora en la seguridad vial. Por ello, fomentamos la divulgación del uso correcto de los elementos de seguridad pasiva en los automóviles mediante la educación a niños, adultos y agentes de la autoridad. Todos los agentes de la Policía Local de Valladolid reciben formación continua cada año en distintas materias. En este 2018 tenemos el placer de impartir una de las asignaturas, la cual cuenta con más de 20 sesiones formativas para que todos los agentes de la ciudad puedan conocer en profundidad la ley de tráfico, reales decretos y normativas que tienen relación con los Sistemas de Retención Infantil y elementos de Seguridad Pasiva en general. El equipo de Rivekids aporta su "granito de arena" compartiendo nuestros conocimientos y experiencia para que los agentes, además de repasar la legislación vigente y la normativa internacional, conozcan las consecuencias de un accidente vial en los Sistemas de Retención Infantil.

Type of event