MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wydarzenia członków

IRF Webinar Series

  1. Polski
  2. English
28. Maj 2014
online webinar
Organizer 
International Road Federation

Sustainable Transport
Suitable for…

  • Ministries of Transportation
  • Motor Vehicle Authorities
  • Consultants
use membership 
Type of event