ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

IRF Webinar Series

  1. Ελληνικά
  2. Български
30. Απρίλιος 2014
online webinar
Organizer 
International Road Federation

Public-Private Partnerships

Suitable for…

o    Ministries of Transportation

o    Motor Vehicle Authorities

o    Consultants

use membership 
Type of event