ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

A la Escuela Seguro en Transporte Publico (Bus Escolar)

  1. Ελληνικά
  2. Español
2. Ιούνιος 2014 εώς 6. Ιούνιος 2014
Colegio Público Condado de Noreña
Noreña
Organizer 
AEAV

Taller sobre buenos hábitos y conductas seguras en el uso de los transportes públicos de pasajeros. Participan activamente los conductores de los autobuses, que transmiten la necesidad de que su tarea de conducción no se vea alterada por comportamientos no adecuados dentro del autobús.

Objectives 

Transmitir a los alumnos buenos hábitos en el uso de los transportes públicos.

Additional documents 
use membership 
Type of event