ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Project EDWARD and the Road Safety Days 2018

19. Σεπτέμβριος 2018
Organizer 
European Traffic police Network (TISPOL)

In 2018, for the third year in a row, project EDWARD – the European Day without a Road Death will take place on 19 September during the European Mobility Week. The objective of this campaign, launched by the European Traffic Police Network (TISPOL) and supported by the European Commission, is that no one should die on European roads on EDWARD Day.

Whether you represent an association, a business, a national, regional or local authority, a school, college or university, or whether you simply care as an individual, join the initiative by organisising Road Safety Days and register them on roadsafetydays.eu. Any activity promoting road safety culture can be part of the Road Safety Day, including information and awareness-raising activities in schools and in companies, workshops, conferences and competitions. Road Safety Days can be organised this year either on 19 September, the European Day Without a Road Death or at the occasion of the European Mobility Week, from 16 to 22 September.

To make your participation unforgettable, we invite you to take part in a photo competition and send the three best photos of your Road Safety Day by 19 October to MOVE-ROAD-SAFETY-DAYS@ec.europa.eu. The best pictures of the contest will be promoted by the European Commission and the winner will be invited to the next Excellence in Road Safety Awards.

You can also make a road safety commitment by signing a pledge on projectedward.eu and take part in the social media campaign (#ProjectEDWARD).

Join the EDWARD campaign on 19 September and during the Mobility Week, knowing that every single day should be an EDWARD Day!

use membership