ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

"Roads without Alcohol" - "Drogi bez promili"

  1. Ελληνικά
  2. Български
1. Ιούλιος 2017 εώς 31. Αύγουστος 2017
Tarnów District, Poland

Between July and August 2017, the Prodriver Foundation together with the President of Tarnowski District and in cooperation with four communes from the district of Tarnów, carried out a social campaign called " Roads without Alcohol " - the first such campaign realized during the holidays for tens of thousands of inhabitants of the region. The purpose of the campaign was to promote road safety with an emphasis on driver sobriety and civic education against the phenomenon of drunk drivers. Thanks to the use of innovative methods and tools, such as alco goggles, a rollover simulator, an alcometer, a safety driving simulator, or a filmed experience comparing sober and alcohol driving, it was possible to present the issue in an interesting and accessible manner and thus effectively reach the awareness of the audience. In addition, during the campaign participants were able to get acquainted with many of the most useful tips for every driver: - first aid rules for road accident victims, - techniques to stop drunk driver and the law in this matter, - rules of using a car extinguisher. All the action took place in four one-day happenings organized during outdoor events in: - July 9 - Pleśna: XV Feast of Fruits and Bee Products; - 22 July - Wierzchosławice: sports picnic Sołectwa Wierzchosławice; - August 6 - Żabno: Żabno Days; - August 27 - Gromnik: Dożynki of the Tarnowski District. The partners of the action was also the Police Municipal Headquarters in Tarnów. We sincerely thank all partners and co-organizers for their cooperation!

/file/drogi-bez-promili-2017_elDrogi bez promili 2017

use membership 
Type of event