ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Safe preschooler on the road

  1. Ελληνικά
  2. English
18. Απρίλιος 2017 εώς 31. Μάιος 2017

As a result of the cooperation between Centrum BRD & The Walt Disney Company and their joint action 500 kindergartens were equipped in modern teaching aids which will be useful during Road Safety classes for children. Educational kits included colorful boards, puzzles, and toy zebra crossing. Teachers, kids and their parents got also picture books and special gifts so as remind of good behaviors rules on the road. All kindergartens were invited to contest of Road Safety classes and 10 top projects has already got prizes.

use membership 
Type of event