ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

Scuole in moto

13. Φεβρουάριος 2020
Auditorium Pogliani ASST Monza via Pergolesi 33
Monza
Organizer 
#slf

L'ospedale incontra le scuole:prevenzione del trauma motociclistico e stradale, uso consapevole del mezzo e sistemi di protezione

use membership