ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

SEMINÁRIO de Sinalização e Segurança Rodoviária

  1. Ελληνικά
  2. Portuguese
18. Οκτώβριος 2018
Ordem dos Engenheiros
Lisboa
Organizer 
AFESP

This seminar calls for road and transport engineering and public entities and road managers for the rapid and priority implementation of an asset management plan in the road network, which contemplates the urgent, necessary and rapid intervention in the infrastructure and signaling of the network as an essential component to curb the increase in accidents. The existence of a national road safety strategy is an appropriate indicator but it is not clear that infrastructure, as a solid element of the road environment, is at the top of the political agenda.
The fight against Portuguese casualties has to be done on the infrastructure side and requires a regime pact with all sectors on the road environment.

Objectives 

This will be a unique opportunity for experts (Engineering, industry, administrations, researchers, academics) to share opinions about infrastructure deterioration, periodic inspections, decision-makers , the long-awaited revision of the Traffic Signaling Regulation to adapt, standardize, replace and modernize signaling in accordance with European standards and best practices.

use membership 
Speakers 
Bastonário OE Presidente AFESP Presidente AFASEMETRA Jorge Zuniga José do Valle, Paulo Marques Renato Silveira (Orador As
Type of event