ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

TĂIEM, LIPIM ȘI COLORĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM

  1. Ελληνικά
  2. Română
13. Μάρτιος 2017 εώς 15. Μάρτιος 2017
Incinta școlii
Tășnad

Expoziție

Objectives 

Conștientizarea regulilor de circulație prin colaje și desene

use membership 
Type of event