ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

UK Road Safety Summit

  1. Ελληνικά
  2. English
27. Μάρτιος 2014
Mary Ward House
London
Organizer 
Landor Links

This conference will engage key stakeholders in open and practical debate about the future of UK road safety policy and practice, the common and the different challenges across the UK and the diversity in road safety policy which has developed in the past few years.

Additional documents 
use membership 
Type of event