ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Η Χάρτα σε όλη την Ευρώπη

Μέλη Εκδηλώσεις

Αναζήτηση συμβάντων

5. Δεκέμβριος 2020
Aldea de El Rocío - Almonte
Spain
10. Μάρτιος 2020 εώς 13. Μάρτιος 2020
HOTEL EDEN 4*
Croatia
13. Φεβρουάριος 2020
Auditorium Pogliani ASST Monza via Pergolesi 33
Italy
12. Φεβρουάριος 2020
Centro Salud El Doctoral (Santa Lucia)
Spain
10. Ιανουάριος 2020
Centro Salud Telde
Spain

Σελίδες