ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
testimonials

Mauro Favazza

  1. Ελληνικά
  2. English

Mauro Favazza

President of Comitato Coordinamento Motociclisti

In 2015 we had the idea to ​​buy backpacks with reflectors for primary school kids, so that they could be more visible in school in the morning or in the afternoon for sports activities. The Municipality of Verona unfortunately had no funds available. Our Association for Motorcycling Coordination Committee was at the beginning and without money. Therefore, I as president invested 576 euros of my own salary, plus another 100 euros for booklets 'The family in motion'. Everything was given as a present.