ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Czech Republic

Czech Republic

7. Σεπτέμβριος 2015 εώς 20. Σεπτέμβριος 2017
Škola Kavčí hory
Czech Republic
22. Ιούνιος 2015
The Parliament of the Czech Republic
Czech Republic

Arval CZ

ARVAL CZ is a full service operative leasing provider. Globally and locally is ARVAL a market leader, mainly focused on service level and quality with full respect to enviromental aspects and strong focus on safety. ARVAL CZ is maintaining 11.500 vehicles (January 2012) with staff of 75 people.

PERICULUM

 

The aim of PERICULUM´s activities is to raise awareness to its members, but also to a wider public on the risky behaviors and patterns of road users. Major emphasis is placed on educational activities for children, youth and novice drivers.

 

 

Mobility Club

Mobility klub je občanské sdružení se sídlem v Praze, v České republice, s celostátní působností. Připravuje a produkuje programy o bezpečném dopravním chování, které směruje na organizaci preventivních kampaní a audiovizuálních programů. Jsme aktivními propagátory alternativních pohonů vozidel, zvláště pomocí akumulovaného elektrického proudu. Máme sedm zaměstnanců, 18 externích přispěvatelů a 157 aktivních členů.

 

Sdružení automobilového průmyslu České republiky - AIA

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) je založeno jako zájmové sdružení právnických osob v oblasti výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel,obchodu a oprav vozidel a příslušenství a iných. Je to základna pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu. AutoSAP vzniklo27. června 1989 spolu se 17 organizacemi. K dnešnému dni do činnosti AutoSAP bylo zapojeno celkově 155 subjektů z České republiky. Kolektivním členem AutoSAP je Združenie automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR).

Libor Václavík – LIBROS

Společnost Libor Václavík - LIBROS distribuuje kovové výrobky, stavební a drevené materiály českých a zahraničních společností. Nová divize společnosti Centrum bezpečné jízdy, pripřavuje a zdokonaluje řidiče z celé České Republice na nově vybudovaném Centru bezpečné jízdy www.centrum.libros.cz.  

RWE Transgas

RWE is one of Europe's five leading electricity and gas companies. We are active in the generation, trading, transmission and supply of electricity and gas. More than 70,000 employees supply over 16 million customers with electricity and approximately 8 million customers with gas. Company RWE Transgas represents the leading company in the Czech Republic in the area of gas and electricity business. There are 16 subsidiaries in the Czech Republic under the governance of RWE Transgas.

 

Sdružení ridicu CZ, o.s.

The main mission of the Drivers Association of the Czech Republic is to inform its members and the general public about new legislations regarding the traffic and the transport, protection of the rights of its members, drivers education and improvement of social and health conditions of the drivers. It works on the national level and counts with 60 members.

 

Drivers Association - Sdružení ridicu CZ, o.s.

The main mission of the Drivers Association of the Czech Republic is to inform its members and the general public about new legislations regarding the traffic and the transport, protection of the rights of its members, drivers education and improvement of social and health conditions of the drivers. It works on the national level and counts with 60 members.

Stop Nehodám o.s.

 

Hlavní náplní Občanského sdružení Stop Nehodám je výuka ovládání motocyklu na bezpečných autodromech a tréninkovými jízdami učit motocyklisty adekvátně reagovat a bezpečne zvládat vlastní motocykl. Sdružení má sídlo v Liberci (Česká republika) a má. 11 členů.

 

Stop Nehodám o.s.

 

The civic association Stop Nehodám ("Stop Accidents") offers safe driving courses. It is based in Liberec (Czech Republic) and has 11 members.

 

 

Policie České republiky, služba dopravní policie

Policie České republiky, služba dopravní policie, Ústí nad Labem. Čítá na 35 policistů, kteří mají na starosti 62,900 vozidel na území s 18,000 obyvateli.

Česká silniční společnost

Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Sdružuje přes 70 organizací z automobilového sektoru. Jejím posláním je především v oblasti silničního hospodářství vytvářet prostor pro diskusi, uplatňovat v praxi poznatky vědy a sledovat moderní trendy doma i v zahraničí.

ACA1213 a.s

 

ACA1213, a. s. poskytuje asistenční služby v  České republice i zahraničí nonstop – odtahová, silniční, nehodová asistence, zprostředkování náhradního vozidla, ubytování, převoz vozidla, dopravní informace.

Autoklub má sídlo v Praze a čítá 35 zaměstnanců.

 

Česká Asociace Fleet Managementu (ČAFM)

Česká Asociace Fleet Managementu (ČAFM) sdružuje manažery zodpovědné za nákup a správu firemních vozidel. Jsou tedy zodpovědní i za bezpečnost uživatelů firemních vozidel a formou odměn a sankcí mají možnost také působit na jejich chování na silnici. Podpora ze strany ČAFM spočívá v poskytování informací a doporučení v oblasti managementu firemních vozidel.

The Czech Association of Fleet Management (CAFM)

 

The Czech Association of fleet Management (ČAFM) gathers managers responsible for the purchase and administration of fleet cars. The association is based in Prague, Czech Republic, and counts with 80 individual members.

 

 

Hlavní město Praha

 

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) je správním orgánem územního samosprávného celku Prahy, který čítá 1,2 miliónů obyvatel. MHMP a 57 městských částí mají jasné rozdělení zodpovědností a administrativních náležitostí. V oblasti silniční bezpečnosti má tento orgán široké pole působnosti počínaje podporou kampaní prevence a školní osvěty a konče investováním do infrastruktury.

 

BENY tv

Beny Tv je producentsko-manažerská firma založená v roce 1991 v Praze. Její hlavní aktivitou je audiovizuální výroba, zejména televizních reklam, seriálů a dokumentárních filmů. V současné době spolupracuje s téměř sedmdesáti externisty.

BENY tv

Beny Tv is a company existing since 1991 based in the Czech Republic. Its main activity is audiovisual production, mainly TV advertising, series and documentary films. Works together with about 70 external collaborators. 

Ústřední automotoklub České republiky – ÚAMK ČR

ÚAMK ČR sdružuje více než 500 samostatných klubů s cca 200 000 členy. Poskytuje služby jednak svým vlastním členům, ale i členům Mezinárodní motoristické organizace FIA, jakož i výrobcům a dovozcům automobilů. Přednostní pozornost věnuje bezpečnosti silničního provozu, dále nabízí dopravní a turistické informace a vydává měsíční periodika. Jeho aktivity se zaměřují na motoristické i nemotorové sporty a na historická vozidla. Počet zaměstnanců: 125.

McDonald's ČR/SR

Společnost McDonald's Česká republika je sítí restaurací rychlého občerstvení čítající na konci roku 2008 celkem 4065 zaměstnanců. Roku 2008 obsloužila téměř 60 miliónů zákazníků. Společnost McDonald's na Slovensku zaměstnává na konci roku 2008 celkem 1177 lidí. Roku 2008 obsloužila téměř 12,5 miliónů zákazníků. Obě společnosti se aktivně zapojují do dění komunit, ve kterých operují.

Autoklub České republiky

Autoklub České republiky (AČR) je občanským sdružením zájemců o motoristické aktivity, přičemž jeho hlavním posláním je rozvoj motorismu (ochrana zájmů řidičů a prosazování jejich požadavků, ochrana životního prostředí, zvyšování technické kvality silničního provozu včetně silniční sítě a technického stavu vozidel, zvyšování bezpečnosti silničního provozu).

Počet členů: 197 400. Počet zaměstnanců: 50.

Czech Red Cross

 

Czech Red Cross is a humanitarian civic association acting on the whole territory of the Czech Republic. At present, it counts with a total of 57 147 members and volunteers associated in 1 487 local groups. Basic organisational unit is the provincial association, there are currently 78 registered on the czech territory.

 

LOKEREN, a.s.

 

Společnost Lokeren, se sídlem v Praze, čítá 5 zaměstnanců. Hlavní náplní její činnosti je školení bezpečné jízdy na silnici.

 

LOKEREN, a.s.

 

Lokeren is a company based in Prague which counts with 5 employees. The main activity is to offer driving courses on its polygon.

 

České sdružení obětí dopravních nehod

Hlavní činností Českého sdružení obětí dopravních nehod je poskytování právní a psychosociální pomoci obětem dopravních nehod a pozůstalým. Sdružení sídlí v Praze a má 10 dobrovolných členů.

 

Czech Association of road accident victims

The main activity of the Czech Association of Traffic Accident Victims is to provide psychosocial help to the traffic accidents victims and mourners. The association is located in Prague and counts with 10 volunteer members.

 

Autoklub of the Czech Republic

 

Autoklub of the Czech Republic (ACCR) is the civic association for those who are interested in motorist activities, the main aims of ACCR are: development of motoring (protection of interests, promotion of drivers needs, protection of environment, improving the technical quality of road traffic including the road net and the technical level of vehicles, improving the road safety

Number of individual members: 197 400, Number of staff: 50.

 

Integrovaná strední škola Vysoké nad Jizerou

 

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, zajišťuje vzdělávání ve všech profesích oboru autooprava a údržba. Počet studentů: 590. Počet zaměstnanců: 96.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Czech Republic