MOBILITA A DOPRAVA
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
Estonia

Estonia

5. Prosinec 2017
Europa House
Estonia
5. Prosinec 2017
European Commission Representation in Estonia, Rävala 4
Estonia
23. Květen 2016
Estonia
26. Duben 2016
Tallinna Õpetajate maja
Estonia

MTÜ Liikluskasvatuse Ühendus

The goals of MTÜ Liikluskasvatuse Ühendus (Traffic Education Association, NGO) are: preparation of learning material for road safety issues, development of training methods, implementation of road safety projects, organisation of road safety training.
MTÜ has three members.
 

 

Aide Driving school

Aide autokoolis koolitatakse A, B, C, D, E kategooriate sõidukijuhte ja mopeedijuhte, viiakse läbi ametikoolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust.
Samuti toodetakse simulaatoreid ja õppevahendeid. Aktsiaseltsis töötab 25 inimest. Koolitatakse umbkaudu 2500 sõidukijuhti.

 

Aide Driving school

Aide autokool is a driving school that that trains drivers in A, B, C, D, E categories, moped drivers, professional drivers and emergency vehicles.
It also produces simulators and teaching materials. The organisation has 25 employees. It trains around 2500 people.

 

Tallinn University Haapsalu College

Haapsalu College was found in 1998. The mission of the College is to raise the quality of teachers' education, develop regional enterprise environment, and improve public health and safety traffic culture in cooperation with other organisations, institutions and universities both in Estonia and on international level.

There are 321 students and 27 lecturers in the Haapsalu College

 

Tequila/ Business development

 

Tequila\Estonia is a Business Development company, using wide spread of marketing communication services to develop our clients' businesses. The compay has 6 staff members. TEQUILA\Worldwide connects agencies in 40 countries, uniting more than 1200 workers.

 

 

Autoettevötete Liit

Mittetulundusühing Autoettevõtete Liit (AL) on üleriigiline tegevus- ja kutsealaliit. AL ühendab vabatahtlikkuse alusel vedude korraldamise ja muude transpordialaste teenuste osutamisega tegelevaid ettevõtteid. Liidul on 68 liiget ning 4 töötajat.

Tallinna Linnavalitsus

 

Eesti pealinnas Tallinnas, mis on pindalaga 159,2 km2, elab üle 404 000 elaniku.

Lübecki linnaõigused sai Tallinn juba 15. mail 1248. aastal.

Linn jaguneb kaheksaks linnaosaks: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinn.

Tallinn on Eesti peamine transpordisõlm - siin asuvad mitmed sadamad ja lennujaam. Ühistranspordiliinidest toimivad bussi-, trolli-, trammi- ja marsruuttaksoliinid.

 

Tallinn City Government

 Tallinn which is the capital of Estonia occupies a surface of 159,2 km2 and has more than 404 000 inhabitants. Tallinn got the town law (the Lübeck law) already on 15th May 1248.

The city is subdivided into 8 administrative districts – Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita and Põhja-Tallinn.

Võru Linnavalitsus

Võru on linn Eesti kaguosas, Võru maakonna haldus- ja majanduslik keskus.

Linnas on 14 100 elanikku.

City of Võru

Võru is a town and a municipality in south-eastern Estonia. It is the capital of Võru County.

The city has a population of 14 100 people.

Vänta Aga rattaklubi

Jalgrattaklubi “Vänta Aga” asutati aastal 1979.

Klubi on osalenud paljudel matkatehnikavõistlustel, aidanud kaasa jalgrattaliikluse korraldamisele linnades, olnud Eesti jalgrattamatkaradade võrgustiku algataja ja elluviija, osalenud Euroopa Jalgratturite Föderatsiooni tegevustes ning löönud kaasa EuroVelo projekti algatusrühmas.

Vänta Aga Cycling Club

The Cycling Club “Vänta Aga” was founded in 1979.

The Club has taken part in many biking skills competitions, contributed to the organisation of urban bicycle traffic, been the initiator and implementer of a network of cycling routes in Estonia, participated in the activities of the European Cyclists’ Federation and been involved in the team of initiators of the EuroVelo project.

Valga Linnavalitsus

Valga on maakonnalinn Lõuna-Eestis Eesti-Läti piiril, 14153 elanikuga. Linnavalitsusel on 48 töötajat.

 

Valga Linnavalitsus

 

Valga is a town in southern Estonia and the capital of Valga County wit a population of 14153 inhabitants. The City Goverment has 48 employees.

 

United Motors

 

AS United Motors is the representation of BMW and MINI brand Estonia. The company employs a total of 150 people.

 

Tallinna Vesi

Tegevusala: Joogivee varustus ja reoveekogumine ning puhastus Töötajaid 331, töötajate keskmine vanus 45,67a, tööstaaž keskmiselt12,9, mehi ca 2/3, naisi 1/3.

Ametiauto kasutajaid ettevõttes: ca 2/3. Masinapark ca 140, neist hooldussõidukeid (st vilkur kasutamise õigusega) ca 60. 

Tallinna Vesi

Area of activity: drinking water supply and the collection and treatment of wastewater;

331 employees in total, average age 45,67 years, average years in office 12,9, about 2/3 men and 1/3 women;

About 2/3 of employees use a job requirement or a job benefit car, 140 Company vehicles, of which about 60 are maintenance vehicles (i.e. with the right to use flashing lights).

Tallinna Tehnikaülikool, teedeinstituut

 

Department of Transport, Tallinn University of Technology is a subsidiary to the Faculty of Civil Engineering, with the main goals of education and research activities in the following fields: Road construction and road technique, Technology of road construction, Logistics

Traffic Engineering and traffic surves, Transport planning, Road and transport network design, network analysis and forecast, network modelling, Road safety

The department has 250 students.

 

Tallinn University of Technology - Department of Transport

Department of Transport, Tallinn University of Technology is a subsidiary to the Faculty of Civil Engineering, with the main goals of education and research activities in the following fields: Road construction and road technique, Technology of road construction, Logistics

Traffic Engineering and traffic surves, Transport planning, Road and transport network design, network analysis and forecast, network modelling, Road safety

The department has 250 students.

Tallinna Tehnikakőrgkool

Kőrgkooli eesmärk on pakkuda riigisiseselt ja rahvusvaheliselt tunnustatud konkurentsivőimelist koolitust ning viia läbi rakendus- ja teadusuuringuid ja arendustegevust tehnika, tootmise ja ehituse ning teeninduse őppevaldkonnas, sealhulgas keskkonnakaitse ja transporditeenuste őppesuunal, ning korraldada täiendus- ja ümberőpet.

Ülikoolis on 2544 üliőpilast ja 191 töötajat.

University of Applied Sciences

The Tallinna Tehnikakőrgkool / University of Applied Sciences is a professional higher educational institution, with the aim to provide professional higher educational studies in the field of engineering.

The university has 2544 students and 191 number of staff.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond

Toetusfondi eesmärgiks oli ja on oma tegevusega igati kaasa aidata Tallinna Lastehaigla arengule. Fondis on kolm palgalist töötajat.

Tallinn Children's Hospital Foundation

 

The goal orientation of the Tallinn Children's Hospital Foundation is to find additional financial and material help for the benefit of the Tallinn Children's Hospital. The foundation has 3 employees.

 

Tallinna Laagna Gümnaasium

Tallinna Laagna Gümnaasium on üldhariduskool, kus õpib 721 õpilast ja töötab 80 pedagoogi ning abipersonali töötajat. Koolis õpetatakse riikliku õppekava alusel 7 - 19 aastasi noori. Kooli erpäraks on muusika ja majandusõpe põhikoolis ning gümnaasiumis muude valikainete seas ka mootorsõidukijuhi koolitus. Kool asub arenevas linnaosas Lasnamäel, kuhu tullakse õppima kõigist Tallinna linnaosadest. Järjest rohkem gümnasiste kasutab koolis käimiseks mootorsõidukeid.

Tallinna Laagna Gümnaasium

Tallinn Laagna Secondary School is a comprehensive school with 721 students and 80 employees. Students from the age of 7-19 are taught based on the National Curriculum. Our school is different from other schools by special music classes and by teaching economy not only in secondary school but also in basic school. The school is situated in a prospective district and he students studying here come from all over Tallinn. More and more secondary school students use their own vehicle to come to school.

Swedbank - Estonia

 

Swedbank offers a full range of easy-to-use and competitively priced financial services, such as savings accounts, mortgages, leasing, insurance, credit cards, loans, pensions and investments, for private individuals, corporate customers and organizations.

 

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Estonia