MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Finland

Finland

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten turvallista liikenteessä liikkumista kulkumuodosta riippumatta. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokuntien, jäsenyhdistystensä sekä muiden toimijoiden kanssa kaupungin liikenneolojen parantamiseksi. Yhdistyksen jäsenistö koostuu 32:sta liikenneturvallisuustyötä tekevästä yhdistyksestä, ja vakituista henkilöstöä ovat toiminnanjohtaja ja toimistonhoitaja. Yhdistyksen toiminnasta vastaa nelivuotiskaudeksi valittu hallitus.

 

Helsinki Traffic Safety Association

 

Tuulilasi

A-lehdet Oy on Suomen kolmanneksi suurin aikakauslehtien julkaisija. Tuulilasi on Suomen suurin pelkästään autoihin ja liikenteeseen keskittynyt tilattava aikakauslehti, jolla on lähes 500 000 lukijaa, ja jonka levikki on yli 80 000 kappaletta. Lehti ilmestyy 16 kertaa vuodessa. Lehden pääsisältönä ovat uudet autot.

 

 

Suomen Vanhempainliitto ry

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liiton jäsenenä on yli 1300 päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivaa vanhempainyhdistystä kautta maan. Liitto edistää vanhempien ja koulu-, päiväkoti- ja oppilaitosyhteisöjen välistä sekä vanhempien keskinäistä yhteistyötä sekä tuo esille vanhempien näkökulman opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

 

Finnish Parents' Association

Finnish Parents’ Association (Suomen vanhempainliitto) is a national co-operation association for different parents’ associations. The association has more than 1300 members; kindergarten, primary and secondary schools’ parent associations across the country. The Finnish Parents’ Association fosters the co-operation between the different entities and brings up parents’ perspective regarding educational and teaching related matters. The association publishes “Vanhempien Sanomat” (Parents’ News) member magazine and has six employees. 

NCC Roads Oy

NCC Roads tarjoaa tuotteita ja palveluita, joita käytetään teissä ja teiden ympärillä, sekä lukuisissa muissa käyttökohteissa. Toiminta kattaa koko ketjun kiviaineksen ja asfaltin valmistuksesta, asfaltointiin ja tie- ja vesirakentamiseen sekä ylläpitopalveluihin.

NCC Roads on Pohjoismaiden suurin toimija asfaltti- ja kiviainestoimialoilla. Toiminta on keskittynyt Suomen lisäksi Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Henkilöstöä NCC Roadsilla on Suomessa noin 500.

 

NCC Roads Oy

NCC Roads offers products and services used in road construction, in road areas in their surroundings as well as for several other sites. The business covers the entire delivery chain from manufacture of stone material and asphalt to paving and road construction and maintenance services. NCC Roads is the largest asphalt and aggregates sector company in the Nordic countries. In addition to Finland, we do business in Sweden, Denmark and Norway. NCC Roads has about 500 employees in Finland.

 

Tekniikan Maailma TM

Tekniikan Maailma on Pohjoismaiden suurin yleisteknillinen aikakauslehti, joka ilmestyy 22 kertaa vuodessa (levikki 150 231 kpl). Pääaiheitamme ovat autot ja liikenne, elektroniikka, yleistekniikka, tiede jne.

 

Tekniikan Maailma TM

Tekniikan Maailma is Scandinavian’s biggest magazine about technology in general. The magazine is published 22 times a year (150 231 copies). Tekniikan Maailma writes about cars and traffic, electronics, general technologies, science and so on.

 

Excelsior! ajovalmennus

Excelsior!-ajovalmennuksen toiminnan pääpaino on yritysten liikenneriskien hallinnassa. Kehittämällä liikenneturvallisuutta autamme yrityksiä parantamaan henkilöstönsä työturvallisuutta, työhyvinvointia sekä yrityksen kustannustehokkuutta ja julkisuuskuvaa. Meillä on lähes 20 vuoden kokemus liikenneturvallisuuden kehittämisestä Suomessa. Perheyrityksemme työllistää 2 henkilöä ja meillä on 12 sopimuskouluttajaa 7 paikkakunalla ympäri Suomen.

 

Excelsior! ajovalmennus

Excelsior! ajovalmennus is a small family business focusing on corporate traffic risk management. By developing the road safety operations of companies, Excelsior! helps its clients to improve their overall occupational health, employees’ safety, cost effectiveness and public image. Excelsior! ajovalmennus has nearly 20 years of experience in the development of road safety in Finland. It has 12 contract instructors located in 7 Finnish cities across the country.

 

Espoon kaupunki

Espoo on toiseksi suurin kaupunki Suomessa ja se sijaitsee etelärannikolla Helsingin läheisyydessä. Espoon nykyinen asukasluku on 235 019.

Kaupungin hallinto jakaantuu keskushallintoon sekä kolmeen eri osaan: Sivistystoimeen, sosiaali- ja terveystoimeen, sekä tekniseen ja ympäristötoimeen.

Tekninen ja ympäristötoimi vastaa kaupunkialueen puhtauden, viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tekninen ja ympäristötoimi työllistää noin 2 000 työntekijää.

 

 

City of Espoo

Espoo is the second largest city in Finland and it is situated on the southern coast next to Helsinki. The current population is 235,019. The city administration divides into Central Management and three sections: Education and Cultural Services, Social and Health Services and Environment and Technical Services. Environment and Technical Services tends to cleanliness, cosiness and safety of the urban environment. The section has 2,000 employees.

 

 

Moottoripyöräkerho 69 ry

Moottoripyöräkerho 69 ry (MP69) on Suomen suurin valtakunnallinen moottoripyöräkerho. MP69 pyrkii edistämään matkamoottoripyöräilyä Suomessa, järjestämään tapahtumia jäsenilleen sekä edistämään ja kehittämään turvallista liikennekäyttäytymistä ja vaikuttamaan moottoripyöräilyyn kohdistuvaan lainsäädäntöön.

 

Motorcycling club 69

Motorcycling club 69 (MP69) is the biggest national motorcycling club in Finland. MP69 aims to promote motorcycling in Finland, to organize events to its members, to promote and to develop safe driving behaviour and to affect the motor cycling related legislation.

 

Suomen Liikenneliitto SuLi ry

Suomen Liikenneliitto SuLi ry on valtakunnallinen vapaaehtoiseen toimintaan perustuva kestävän liikenteen edunvalvontajärjestö. SuLi:n tavoitteena on turvallinen, sujuva ja vähän ympäristöä rasittava liikennekulttuuri. Yhdistys toimii erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen edunvalvojana. SuLi:n jäsenistö koostuu raideliikenne-, pyöräily-, vesiliikenne-, kuluttaja-, asukas-, vammais- ja ympäristöjärjestöistä, tulevaisuudessa myös henkilöjäsenistä.

Finnish Association of Traffic

The Finnish Association of Traffic (Suomen Liikenneliitto SuLi ry) is a national voluntary based association that works for sustainable transport and traffic. The objective of SuLi ry is a safe, smooth and environmentally friendly traffic culture. The association works mainly with issues concerning public transportation, pedestrians and cyclists. The association's members are from railway, cycling, water transport, consumer, citizen, disabled people and environmental associations. In the future SuLi ry will also welcome individual members. 

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry on keskisuomalainen, Jyväskylää kotipaikkanaan pitävä pyöräilyn yleisseura. JYPS on perustettu vuonna 1935. Seura järjestää esimerkiksi lenkkejä, retkiä, kilpailuja, koulutusta ja tapahtumia. Seurassa harrastetaan yleisimmin maasto-, kaupunki-, retki-, kunto- ja maantiepyöräilyä. JYPS myös pyrkii edistämään pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyä liikennemuotona mm. tiedottamalla toimivista ratkaisuista ja osallistumalla pyöräilyyn liittyvien työryhmien toimintaan.

 

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry is a general cycling club registered in Jyväskylä, central Finland. JYPS was founded in 1935. The club organizes cycling tours, trips, competitions, trainings and events. The members of the club are mostly mountain, city, hiking, fitness and road cyclers. JYPS also aims to promote cycling as sports and as means of transport, and to improve cycling conditions. This is done by informing about good practices and by participating in cycling-related working groups. 

Suomen Tiepalvelumiehet STM ry

Suomen Tiepalvelumiehet STM ry

Suomen Tiepalvelumiehet STM is a volunteer association giving assistance on the Finnish roads, providing rescue service and making preventive road safety activities. The association also organizes first aid and emergency fire-fighting training, training on traffic control and on other car and motor related topics. The association’s work is based on a community spirit, friendship and charity. STM was founded in 1971 and it has 86 members.

Tampereen polkupyöräilijät ry

Vapaaehtoisvoimin toimiva Tampereen polkupyöräilijät on perustettu vuonna 2007. Yhdistys toimii Tampereen seudun arkipyöräilyedellytysten parantamiseksi ja arkipyöräilyn suosion lisäämiseksi. Yhdistys järjestää kampanjoita, tempauksia ja kursseja, on osallisena työryhmissä, kommentoi suunnitelmia, tekee aloitteita sekä laatii kannanottoja ja adresseja.

 

Tampere Cyclists

 

Tampere Cyclists is an association ran by volunteers since 2007. The association acts in the area of Tampere as its aim to improve the conditions for cycling and increase the popularity of cycling in people's everyday life. The association organizes campaigns, activities and courses, is involved in working groups, comments the city traffic planning, makes initiatives about improvements and works as advocate by preparing statement papers.

 

Tuulilasi

 

A-lehdet Oy is the third-largest magazine publisher in Finland. Tuulilasi is Finland's largest car and traffic magazine that is available for subscriptions. The magazine has nearly 500.000 readers and a circulation of over 80.000 copies. The magazine is published 16 times a year. Main content of the magazine is new cars.

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja kuljetusyritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö.

Yritys/ammattilaisjäseniä:: 6800 jäsenyritystä

Henkilöstömäärä:: 60

Finnish Transport and Logistics SKAL

 

The Finnish Transport and Logistics SKAL is offering its services as a common interest looking organization for all road transport operators and entrepreneurs within the transport and logistic business in Finland.

Number of professional members: 6800 companies

Number of staff: 60

 

City of Helsinki

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (280 työntekijää) vastaa kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä  sekä kaavoituksesta ja liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta.

Kaupungin asukasluku: 576 000

Kaupungin palveluksessa olevat työntekijät: 38 000.

AKK- motorsport RY

AKK-Motorsport ry, i.e. the Finnish Automobile Sport Federation, is the National Sporting Authority for motorsports. It is the country's representative in the Fédération Internationale de l´Automobile (FIA). As the national governing body, the Federation promotes motorsports in Finland and is responsible for building its overall public image.

Number of Ordinary Members: about 32,000 individual members.

City of Helsinki

The Helsinki City Planning Department (280 employees) is responsible for the city's structural and aesthetic development, town planning, transportation and traffic planning as well as control of traffic.

Number of citizens: 576 000

Number of staff of the whole municipality: 38 000.

 

Pages

Subscribe to RSS - Finland